Silimijä Hivelevä Vuotjärvi

Kyläsuunnitelma 2007-2015

 

 

    

 

Päivitetty 4.1.2012

Vuotjärven kylätoimikunta

 

Sisältö

1. Johdanto

2. Vuotjärven kehittämisen lähtökohdat

 2.1. Vuotjärven historia,  sijainti ja väestö

 2.2. Vuotjärven ominaispiirteet

3. Kehittämisen vaihtoehdot. Ideariihi

4. Sanoista tekoihin. Kylätoiminnan kehittäminen 2007-2011

 4.1. Yhteistyön ja harrastusmahdollisuuksien parantaminen

 4.2. Kylämarkkinoinnin edistäminen 

 4.3. Väestömäärän lisääminen

5. Pitkäntähtäimen toimenpiteet

 5.1. Peruskylätoiminta,  yhteistyön vaaliminen

 5.2. Maallemuuton edistäminen ja kylämarkkinointi

 5.3. Tien asfaltoinnin edistäminen

 5.4 Kylän maisema-arvojen tunnetuksi tekeminen

 5.5. Kylätalontoimintojen monipuolistaminen

6. Tulevaisuuden kuvan määrittäminen

7. Linkkejä

 

1. Johdanto

Kyläsuunnittelun onnistumisen kannalta keskeisin tekijä on kylän oma halu ottaa entistä enemmän vastuuta tulevaisuuden rakentamisesta. ”Pelastavia enkeleitä” laskeutuu keskuuteemme ani harvoin ja niiden odottelussa saattaa aika käydä pitkäksi. Ainut varma kehittämisen pohja on luottamus omiin ja ympäristössämme oleviin voimavaroihin. Niiden varassa syntyy myös hyvä kylän kehittämissuunnitelma.

 

 

Vuotjärven kyläsuunnitelman alkutahdit on lyöty kylätoimikunnan kokouksissa, joissa kyläsuunnitelman laatiminen on koettu tarpeelliseksi. Myös Nilsiän kaupungin maaseutuelinkeinoasiamies Kalevi Juutinen kannusti kylää laatimaan kehittämissuunnitelman.

 

 

Jokaisella kylällä on omat erityispiirteensä ja vahvuutensa. Jokaisella kylällä on myös omintakeiset tulevaisuuden toiveet ja tavoitteet. Kyläsuunnitelma on kylänsä ja tekijöidensä näköinen. Vuotjärven kyläsuunnitelma on Vuotjärven ja vuotjärveläisten näköinen suunnitelma.

 

 

Kyläsuunnitelma on tulevaisuussuunnitelma. Suunnitelmassa lähdetään liikkeelle kylän nykytilasta ja historiasta. Kyläsuunnitelman aloitus vaatii aina pysähtymistä. Yhdessä mietitään ja kirjataan muistiin, millaisia hyviä piirteitä kylältämme löytyy ja kaivetaan historian sivuilta hyviä, edelleen käyttökelpoisia, toimintamuotoja esiin.

Toisessa vaiheessa käännetään katseet tulevaisuuteen ja pohditaan millaiseksi kyläläiset haluavat kylänsä kehittyvän. Yhdessä sovitaan tavoitetilasta, jota kohti lähdetään kulkemaan.

Kolmas tärkeä osa kyläsuunnitelmaa on toimenpideohjelma, jota noudattamalla ja tilannetta päivittämällä haluttu tavoitetila pikku hiljaa saavutetaan.

 

 

”Silimijä hivelevässä” suunnitelmassa on luodattu Vuotjärven sielun- ja ympäristön maisemia syksyllä 2006 järjestetyissä kehittämisilloissa. Kaikille kyläläisille avoimiin kokoontumisiin osallistui yhteensä 21 kyläläistä. Suunnitelman aineistopohjaa kerättiin myös kyläkyselyn avulla kesän 2006 aikana. Kyselystä  saatu palaute oli melko niukka.

Vuoden 2006 kehittämisilloissa oli mukana Vuotjärven eri yhdistysten edustajia. Mukana oli myös Timo Reko Maaseudun Sivistysliitosta. Hänen mukanaan tuli kyläsuunnitelman internet-pohjainen työskentely-ympäristö. Kyläsuunnitteluiltojen vetäjänä oli kyläkasakka Matti Rahunen Kalakukko ry:stä.

Kyläsuunnitelmaa päivitettiin marraskuun 2010 - joulukuun 2011 välisenä aikana kyläläisten ja Matti Rahusen yhteistyönä.

 

 

Menneisyydelle emme voi mitään. Se on eletty ja koettu. Tulevaisuus on kokonaan tekemättä. Vanhat hyvät käytännöt olkoot suuntaviittoina ja uusien ajatusten siivittäminä katsokaamme rohkeasti tulevaan. Se on meitä varten ja me sen myös teemme!

 

 

 

 

2. Vuotjärven kehittämisen lähtökohdat

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Vuotjärven historia,  sijainti ja väestö

 

 

Vuotjärvellä on ollut verotettavaa asutusta jo 450 vuoden ajan. Vanhimmat viljelykset sijaisevat Selkälänniemellä ja Taatossa.

 

 

Vuotjärven kylä sijoittuu Nilsiän ja Juankosken kaupunkien välille. Matkaa kylän keskeisimmältä paikalta, kylätalolta, on Nilsiän keskustaan 11 km ja Juankoskelle 13 km. Toiminnallisesti kylä on molempien kaupunkien alueella. Kylän vajaasta kahdestasadasta asukkaasta noin 50 asuu Juankosken puolella. Kylän vahvat toimijat ovat kylätoimikunta, nuorisoseura ja metsästysseurat. Järjestöt kokoavat kylän aktiiviset ihmiset monipuoliseen toimintaan ja tekevät hedelmällistä yhteistyötä.

Maisemallisesti kylää leimaa järvimaisemien runsaus.

 

 

Vuotjärven asukasluku on ollut pitkään laskusuunnassa, mutta aallonpohja on jo ohitettu ja väestömäärä on kääntynyt nousuun.

 

 

 

 

 

2.2. Vuotjärven ominaispiirteet

 

 

Koulutus, opetus

 • Kansalaisopiston (käsityöpaja ja liikunta) ja nuorisoseuran toiminta
 • Kylätoimikunnan järjestämät tilaisuudet
 • Metsästysseurojen toiminta
 • Peruskoulu ja lukio Nilsiän keskustassa (11 km) ja Juankoskella (13 km)
 • Ammatillinen koulutus Juankoskella, Muuruvedellä ja Kuopiossa (60 km)
 • Itä-Suomen yliopisto, Kuopio ja Joensuu, AMK Kuopiossa

 

KOULUTUSTARJONTA ON LAAJA JA HYVIN SAAVUTETTAVISSA

 

 

 

Maa-ja metsätalous

Maatalouden rakennemuutoksen myötä lypsykarjatilojen määrä on vähentynyt. Sivutoimisten ja monialaisten yritysten määrä on lisääntynyt. Maatilojen tuotanto on edelleen monipuolista:

 • lypsykarjatalous
 • lihakarjatuotanto
 • emolehmätuotanto
 • lammas-, vuohitalous
 • munituskanala
 • sikatalous
 • marjatila
 • kasvinviljely, rehuviljat
 • hunajantuotanto
 • metsätalous

 

 

 Emolehmäkarjaa Kustilassa Selkälänniemellä

 

VUOTJÄRVELLÄ ON NUOREKAS, MONIALAINEN JA ELINVOIMAINEN MAA-JA METSÄTALOUS

 

Säilörehunkorjuu käynnissä

 

PALVELUTARJONTA ON MONIPUOLISTA JA LAADUKASTA 

Palvelut, yrittäminen

 

 

 • Tilausajot, Kuljetus P.V. Turunen
 • Betoni, kiviaines ja kaivinkonetyöt, Kuljetus- Betoni Taattola Oy
 • Bussi- ja taksipalvelut, Ari Hyvönen
 • Taksiyrittäjät: Antti Ansamaa, Tuomo Väätäinen
 • Nilsiän Huoltokeskus Oy, Eero Vartiainen
 •  
 • Kirvesmies- ja rakentamispalveluita, mm. Olavi Jenu, Pasi Korkalainen
 • Metsälähikuljetus, Pekka Vartiainen
 • Sirkkelisahaus, koneurakointi, Jukka Korhonen
 • Sähköinsinööritoimisto, Kauko Pitkänen
 • Hiven Oy tuotteiden alue-edustus, hevosten täysihoitopalvelut ja hevosheinän ja -kauran tuotanto, T:mi Veli Turunen
 • Vuotjärven vesiosuuskunta

 

 

 • Loma-asuntojen vuokraus,  mm. Ilkka Manninen
 • Hunajan tuotanto, Anneli ja Niilo Loimi
 • Lammas- ja vuohituotteiden suoramyynti, vierailumahdollisuus eläintiloissa, Marja Liisa Leskinen.

 

 

 

 

 • Jäätelöauto
 • Kirjastoauto
 • Pali-autopalvelu
 • Linja-autoliikenne koulupäivinä

 

 • Vuotjärven kylätalo vuokrattavissa (täydellinen astiasto) , tiedustelut Anna-Liisa Hartikainen p. 050 3728518

  

 Kulttuuritarjonta ja –osaajat

 • Nilsiän tietoniekka Erkki Savolainen
 • Anni Hartikainen (piano), Meiju Manninen (huilu)
 • T:mi Asta Salminen, huovutus ym. käsityöt

 

 

 

Kyläympäristö, luonto

 • Järvet (Ylä-Hippa, Ala-Hippa, Taatonjärvi, Vuotjärvi)
 • Lukuisia lampia
 • Taaton, Jokelan ja Raappanan joet
 • Remontoitu kylätalo
 • Useita laavuja
 • Uimaranta, grillikatos, grillauspaikka, venevalkama , puucee
 • Maitolaituri
 • Hyvin hoidetut maatilat ja metsät
 • Paljon loma-asutusta (yli 200 mökkiä)
 • Vaellus- ja pyöräreittit halkovat kylämaisemaa
 • Hyvät marja-ja sienimaastot
 • Runsaat kalakannat
 • Runsas lintulajisto
 • Erikoista kasvistoa: valkolehdokit, metsälehmukset, vanhat petäjät
 • Vanhaa kulttuuriseutua
 • Vuotjärven hautausmaa Selkälänniemellä

 

 

 

 ”ON KUIN RIVIEERAN RANTA”

” HIENO, SILMÄÄ HIVELEVÄ, JÄRVIEN HALKOMA MAALAISMAISEMA”

 

Vuotjärven yhteistoiminnan keskus on nuorisoseuran omistama kylätalo, entinen Vuotjärven koulu. Nuorisoseura, kylätoimikunta ja metsästysseura (Vuotjärven Kaiku) kunnostivat yhteisesti kyseisen kiinteistön kyläläisten käyttöön. Kaiku rakensi omalla kustannuksellaan nykyaikaisen lahtivajan uuteen varastorakennukseen. Kylätalo on mitä moninaisimpien tapahtumien, juhlien, kansalaisopiston kurssien, nuorison kokoontumisten ja eri järjestöjen kokousten pitopaikka. Kylätaloa toimintoineen on kehitetty jatkuvasti ja uusia suunnitelmia on koko ajan vireillä.

 

 

 

    

     

 

      Vuotjärven kylätalo                                                                        Varastorakennus, lahtivaja

 

 

VUOTJÄRVELLÄ ON HARRASTUSTOIMINTAA PERIAATTEELLA ”JOKAISELLE JOTAKIN”

 

Harrastustoiminnan eri muodot

 • Nuorisoseuratoiminta
 • Kylätoimikunnan toiminta
 • "Naisten klubi”
 • 4H -kerho
 • Käsityöpaja
 • Jumppa
 • Kirpputori
 • Myyjäiset
 • Kesätapahtumat
 • Pikkujoulut
 • Suunnistustapahtumat
 • Pilkkikisat
 • Lautapelit, tikkataulu, pingis
 • Beach volley kenttä
 • Seurakunnan toiminta, pyhäkoulu, kinkerit, kyläseurat
 • Poliittinen toiminta
 • Metsästysseuratoiminta
 • Hirvipeijaiset
 • Rallikisat
 • Innokas talkoohenki!

Yhteistoimintaa eri järjestöiden kesken

 • Kylätoimikunnan ja nuorisoseuran tiivis yhteistyö
 • Metsästysseurat
 • Osakaskunnat, useita
 • Seurakunnan toiminta monipuolista

 

 

 

Kesäjuhla kylän uimarannalla, taustalla grillikota

 

Sijainti, liikenne

 

 • Sijainti mainio kahden kaupungin välissä
 • Hyvät liikenneyhteydet Nilsiän keskustaan, Juankoskelle, Siilinjärvelle ja Kuopioon
 • Liikenne on vilkasta, mutta tie on usein huonossa kunnossa!!
 • Vesireitti maailman vesille lähellä
 • Koulupäivien aikana linja-autoliikenne
 • Junan kyytiinkin pystyy hyppäämään kylän alueelta, jos on riittävän vikkelä! Junanrata on, mutta junat eivät pysähdy kylän kohdalla!

 

Muuta hyvää

 • Lapsiperheitä kiitettävästi
 • Mukavat, lupsakat immeiset
 • Yhteiset tilaisuudet luovat yhteishenkeä 

 

     

 Vuotjärvellä viihtyvät niin varttuneet kuin nuoretkin!

 

 

 

 

 Kylätalolla kokoontuu taitava kutojapiiri

 

 

 

3. Kehittämisen vaihtoehdot. Ideariihi

Kehittämisen vaihtoehtoja pohdittiin ideariihessä vuonna 2006. Suoritetussa äänestyksessä kylämaisemaan, yhteistyöhön ja harrastustoiminnan kehittämiseen liittyvät ideat saivat eniten kannatusta. Myös liikenteeseen liittyvät ideat saivat kannatusta. Tärkeimpänä yksittäisenä ideana oli kestopäällysteen saaminen kylään johtavalle tielle.

Kaikki ideat ovat käytettävissä. Parhaat otetaan käyttöön, huonot karsitaan. Niin se demokratia toimii!

 

 

Yhteistyöideoita

 •  

   

  Juoruihin lakataan uskomasta                  
 • Yhteistyötä jarruttavien tekijöiden kartoitus (kylätoimikunta)          
 • Yhteinen kyläesite tehtävä
 • Jatketaan hyvin toiminutta yhteistyötä järjestöjen välillä ja kehitetään sitä entistäkin paremmaksi
 • Ilmoitus-/opastaulujen hankkiminen kyläalueelle

 

 

 

Kylämaisema eläväksi

 • Kylätalon piha viihtyisämmäksi: istutukset, ruoho, penkit ja pöydät, lasten kiikut
 • Kehitystyö tehtävä luonnon ehdoilla      
 • Kukkaistutuksia kesäisin silloille
 • Uimarannalle huussi
 • Maisemataidetta
 • Tien varsien siivousta                              
 • Vesakoiden raivausta
 • Maitolaiturin näköiset postilaatikot koko kylälle
 • Kopralahden maitolaiturin kunnostus (ainoa kylällä)

 

 

Liikenne, tiet, tietoliikenne

 

 

 • Kestopäällystetie               
 • Nopeusrajoituksia kriittisiin paikkoihin   
 • Kylän nimi näkyviin
 • Nopeat, langattomat nettiyhteydet                               

 

 

Harrastukset

 

 • Lentopallokenttä ”biitsi” kylätalon pihalle                   
 • Pingispöytä talolle                                   
 • lma-aserata
 • Lapsille pelejä hankittava kylätalolle ja kunnolliset kiikut ulos
 • Lapsille/nuorille kerhotoimintaa
 • Teemailtoja kyläläisille, esim. karaokeillat

 

 

 

Uudet asukkaat

 

 • Tapahtumia järjestetään ympärivuotisesti – mökkiläiset mukaan ja sitä kautta uusia asukkaita
 • Aktivoidaan maanomistajia tonttimyyntiin

 

 

 

Palvelut

 

 

 • Myymäläauto
 • Linja-autokuljetukset
 • Jäätelöauto kulkee, hyvä asia
 • Baari

 

Meille mahtuu asumaan. Tervetuloa!

 

 

4. Sanoista tekoihin. Kylätoiminnan kehittäminen 2007-2011

 4.1. Yhteistyön ja harrastusmahdollisuuksien parantaminen

 

Kylän sisäinen yhteistoiminta kiteytyy monelta osin kylätalon toimintojen kehittämiseen. Kylä, nuorisoseuran johdolla, on rakentanut entisestä koulusta monipuolisen toimintakeskuksen ja kehitystyötä jatketaan.

Kyläsuunnitelman laadinnan aikana syksyllä 2006 viritettiin ”Vuotjärven kylätalohanke” uuteen muottiinsa täydentämällä entistä kielteisen rahoituspäätöksen saanutta ”Vuotjärven Liiteri”-hanketta. Vuotjärven nuorisoseura sai hankkeelle rahoituksen Kalakukko ry:n Leader -rahoista. Hanke sisälsi varasto-/liiterirakennuksen rakentamisen, piha-alueen rakentamisen, harrastusvälineistön hankinnan kylätalolle ja kyläesitteen laatimisen. Kaikki hankkeen toimenpiteet palvelevat kyläläisten yhteistoimintaa ja erityisesti nuorten harrastusmahdollisuuksien parantamista. Nämä toimenpiteet toteutettiin myönnetyn Leader -rahoituksen turvin vuosina 2007-2009.

 

Kyläsuunnitelman laadinnan yhteydessä käynnistettiin kylän internet-sivujen kehittäminen yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton ilmaisen kotisivu -palvelun kanssa. Syksyn 2006 aikana sivusto muokkaantui kyläsuunnitelman edistymisen tahdissa. Sivuja kehitettiin ja päivitettiin talvella 2011 ja ne siirrettiiin  www.vuotjarvi.vuodatus.net blogi-palvelimeen. Internet-sivut palvelevat kylän sisäisessä ja ulkoisessa tiedottamisessa.

Lisäksi Nilsiän kaupungilta on anottu ja saatu määrärahoja kylätoiminnan, kylätalon kalusteiden ja muun varustuksen sekä kylän uimarannan tarpeisiin.

 

Kehittämistoimet 2007- 2011:

 

 • Kylätalohankkeen menestyksellinen toteuttaminen suunnitelmien mukaan
 • Internet-sivujen edelleen kehittäminen
 • Kesäkukkien hankkiminen ja kastelu silloilla (Raappana ja Joenniemi)
 • Lautapelien, tikkataulun, pingispöydän hankinta
 • Beach-Volley kentän rakentaminen
 • Ilmoitustaulujen pystyttäminen eri puolille kylää
 • Uimarannalle grillikatos ja puucee
 • Uimarannan raivaustalkoot  ja tienvarsien siivous 

 

 

 

Merkittäviä tapahtumia kyältalolla:

 

 • Vuotjärven Kaiku, 40 -vuotisjuhla ja hirvipeijaiset  3.11.2002
 • Vuotjärven nuorisoseuran 100 -vuotisjuhlat 14.6.2009
 • Vuotjärven asuttamisen 450 -vuotisseurat 17.7.2009
 • Syysjuhlat, kyläpäällikölle ansiomerkin luovuttaminen 17.10.2010

 

 

Lisäksi vuosittain on järjestetty perhejuhlia, kesäjuhlat ja joulujuhlat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2. Kylämarkkinoinnin edistäminen

 

Edellisessä kohdassa mainitut kyläesite ja internet-sivut ovat tehokkaita välineitä kylän markkinoimisessa maallemuuttoa suunnitteleville ja kylän palveluita tarvitseville. Laadukas kyläesite palvelee myös kaupungin markkinointia. Nilsiä on viehättävä asuinpaikka ja innovatiivinen yrittäjyysympäristö. Esitettä saatavissa Nilsiän kaupungin palvelupisteestä ja kylätalolta.

Päivitetty Kyläsuunnitelma on tallennettu  www.vuotjarvi.vuodatus.net

 

 4.3. Väestömäärän lisääminen

 

Kohdassa 3 määriteltiin tavoitteeksi kylän väestömäärän hallittu kasvattaminen ja olemassa olevien kiinteistöjen asuttuna säilyminen. Tavoitteiden toteutuminen vaatii jatkuvia ponnisteluita. Keskeinen maallemuuttoa vauhdittava asia on riittävä tonttitarjonta.

Rakennuspaikkojen markkinointi ei ole ongelma. Kylille on tarjolla mm. ilmainen markkinapaikka www.kotimaalla.info . Internet-pohjainen maallemuuttoa edistävää palvelua ylläpitävät Koillis-Savon kunnat ja Kalakukko ry.

 

 

5. Pitkän tähtäimen toimenpiteet

 5.1. Peruskylätoiminta. Yhteistyön vaaliminen

Kylän kehittämisen kivijalan muodostaa ns. peruskylätoiminta, josta tulee koko ajan pitää huolta. Peruskylätoimintaa luonnehtii talkoopohjainen yhteistyö. Perinteisiksi muodostuneet kylätapahtumat: pilkkikilpailut, kesä- ja joulujuhlat ovat odotettuja tapahtumia.  Muu yhteinen toiminta kuten retket, ympäristönhoito, polttopuutalkoot, järjestöjen yhteistyö ovat avainasemassa. Kun ihmiset pystyvät aidosti toimimaan yhdessä, voi syntyä tuloksellista kylän kehittämistoimintaa.

Kylän tulevaisuuden kannalta merkittävä ryhmä ovat nuoret. Heidän toiveitaan tulee jatkossakin kuunnella tarkalla korvalla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Maallemuuton edistäminen ja kylämarkkinointi

Kylän kehittämistyö, joka liittyy maankäyttöön ja asuttamiseen tulee nostaa jatkossa entistä keskeisempään asemaan. Asenneilmaston muokkaaminen maanmyyntiä suosivammaksi on kärsivällisyyttä vaativa työsarka, jota tulisi jaksaa tehdä pitkäjänteisesti. Maan myynti ei ole synti vaan jalo teko, jolla pidetään kylä virkeänä ja maaseutu elinvoimaisena!

Niin kuin edellä todettiin, markkinointi ei ole ongelma. Tarjolla on monipuolinen kiinteistövälityskenttä, kaupungin tonttimarkkinointi, kotimaalla -palvelu jne.

 

Vuotjärvi on lähtenyt rohkeasti mukaan näkyvään kylän esille nostamiseen. Internetin ja esitteiden kautta kylän tunnettavuus kasvaa ja kiinnostus aluetta kohtaan lisääntyy.

Kylältä on löytynyt innokkuutta ja osaamista ylläpitää ja kehittää internet-sivustoja. Tärkeää on muistaa internet-sivujen ajantasaisuus ja vanhentuneiden tietojen poistaminen sivustoilta.

 

 5.3. Tien asfaltoinnin edistäminen

 

Tärkein yksittäinen kylän kehittämisen toimenpide on tien kunnon parantaminen ja mahdollisuuksien mukaan asfaltoinnin toteuttaminen Vuotjärven tielle. Etenkin kelirikkoaikaan tieolot ovat surkeat ja tien kunnon parantaminen on ensiarvoisen tärkeää.

 

 5.4. Kylän maisema-arvojen tunnetuksi tekeminen

 

Vuotjärven maisema-arvot ovat kiistattomat, niin kuin kyläsuunnitelman nimestäkin voidaan päätellä.

Kylämaisemien todellisen arvon ymmärtämiseksi tulisi toteuttaa ”silmienavauskampanja” niin kyläläisille itselleen kuin myös lähiseudun ihmisille, kesäasukkaille ja maallemuuttoa suunnitteleville.

Kampanja voisi pitää sisällään esimerkiksi kylämaisemaselvityksen laatimisen (arvokkaat kohteet esiin ja kartalle), opastettujen kyläkierrosten järjestämistä jne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Kylätalon toimintojen monipuolistaminen

 

 

Kylän toiminnallinen keskus, kylätalo, vaatii koko ajan kunnossapitoa ja kalusteiden uusimista, uusia, kaikenikäisille asukkaille suunnattuja kehittämisavauksia. Kylätoimikunnalle on esitetty mm. seuraavia kehittämistoiveita:

 • Musiikkiharrastuksen edistämiseksi talolle hankitaan ”bändikamat” eli eri soittoinstrumentteja musiikista kiinnostuneille
 • Karaokeiltojen järjestäminen edelleen
 • Tv- ja videolaitteiden hankinta
 • Nettikahvilan perustaminen

   

Teematapahtumia järjestetään edelleen (esim. kauneuden hoito, silkkihuivien värjäys, korujen teko, polkupyörien huolto ja mopojen rassaus)

 

 

6. Tulevaisuuden kuvan määrittäminen

 

Kyläsuunnitelman tärkein elementti on halutun kyläkuvan hahmottaminen ja sen tiivistäminen sellaiseen muotoon, joka auttaa kylän toimijoita rakentamaan tulevaisuutta sovittuun suuntaan. 

  

 

Vuotjärvi vuonna 2025

 

Yrittäjämyönteinen ilmapiiri ja nuorekas 250 asukkaan kyläyhteisö, jossa järjestöjen yhteistoiminta kukoistaa ja silmiä hivelevästä kylämaisemasta pidetään hyvää huolta. Kylätalo on monipuolisen harrastustoiminnan kehittyvä keskus. Vuotjärvi on alueellisesti tunnetu ja houkutteleva asuinpaikka.

 

Mitä se on?

 • Olemassa olevien asuinkiiteistöiden asuttuna säilyttäminen
 • Halukkaille pyritään tarjoamaan tonttimaata
 •  

  Kylälle muuttaa 1-2 uutta perhettä vuosittain
 •  

  Kaikenikäisten asukkaiden harrastusmahdollisuuksia kehitetään jatkuvasti, erityisesti nuorten ja seniorien
 •  

  Kyläympäristöä vaalitaan ja kehitetään luonnon ehdoilla
 • Kannustetaan kyläläisiä monipuoliseen elinkeinotoimintaan
 •  

  Tien kunnostus toteutuu
 •  

  Jokaiseen talouteen on hankittu 100 megan internetyhteys
 • Huolehditaan aktiivisesta kylätoiminnasta mahdollisissa kuntaliitoksissa
 • Laaditaan turvallisuussuunnitelma mahdollisten myrskyjen ym. varalle

   

 

 

7. Linkkejä

Vuotjärven kylän internet blogi: www.vuotjarvi.vuodatus.net 

 

 

Kylätalon varaaminen: Anna-Liisa Hartikainen p. 050 3728518, sp: hartikainen.anna-liisa@hotmail.com

Koillis-Savon maallemuuttopalvelu osoitteessa www.kotimaalla.info

 

Vuotjärven kartalle pääset osoitteesta:

http://www.infokartta.fi/psavo/

 

Pohjois-Savon kylien yhteenliittymä    www.pohjois-savonkylat.fi

Kehittämisen virrassa mukana Kehittämisyhdistys Kalakukko ry

  www.kalakukkory.fi